iGOM Logo

Tájékoztatva vagyunk a síkosságmentesítésről

2017-01-23 18:12 Forrás: www.esztergom.hu

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 24/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelet 8.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(2) A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanával határos járdához tartozó vízelvezetőnek a tisztántartásáról, a hótól, jégtől való megtisztításától.

 (3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát szükség esetén közegészségügyileg veszélytelen anyaggal (kőpor, hamu, fűrészpor, homok) síkosságmentesíteni kell, és ezt szükség szerint megismételni. Síkosságmentesítésre tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni tilos. Só felhasználása díszburkolaton tilos, egyéb járdaszakaszokon használatát lehetőleg kerülni kell. Amennyiben sóval történik a síkosságmentesítés, a só és hordozóanyag aránya legfeljebb 1:5 lehet.

(4) A szórakozó-, vendéglátó-, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt, közterületi részt a tulajdonos, üzemeltető köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztántartani, nyitás előtt, zárás után feltakarítani, télen a havat eltakarítani, a síkosságot megszüntetni.

(5) A járdától letakarított havat a nyolc méternél szélesebb közutakon az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb közút esetén a járda két szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára megfelelő terület maradjon szabadon.

(6) A gyalogos, valamint a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

a)   útkereszteződésben;

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól számított nyolc méteren túl lehet csak elhelyezni);

c) kijelölt gyalogos-átkelőhely, továbbá kapubejáró elé annak teljes szélességében;

d) tömegközlekedési jármű megállójában, az úttest és a járda közé;

      e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró, víznyelő, közvilágítási lámpaoszlop köré);

f)  tűzcsapok köré.

Továbbiakban a fent megnevezett rendelet 11. §-a úgy rendelkezik, hogy:

(1) Aki

ab) ingatlana előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről jogszabály szerint nem gondoskodik,

b) a közterületi útfenntartó vagy síkosságmentesítő anyagot szétszórja, a közérdekű síkosságmentesítést zavarja,

f) az üzemeltetésében lévő szórakozó-, vendéglátó-, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakasznak, közterületi résznek a nyitva tartás ideje alatt és zárás után feltakarításáról, télen a hóeltakarításról és síkosságmentesítésről nem gondoskodik megfelelően, illetve szükség esetén megfelelő szemetesedény, hamutartó kihelyezéséréről és annak rendszeres ürítéséről nem gondoskodik,

g) a hólerakás, hóeltakarítás szabályaira vonatkozó 8. § (2) – (6) bekezdéseiben foglalt előírásokat megsérti,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg és vele szemben természetes személy esetén százezer forintig terjedő, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetőjével szemben kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.  

A fentiekre tekintettel tisztelettel kérem, hogy az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének ide vonatkozó rendeletében előírtaknak tegyen eleget, azaz az ingatlanával határos járda síkosságmentesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

A fenti jogszabályi kötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében Esztergom közigazgatási területén a lakosság részére Esztergom Város Önkormányzata az alábbi helyeken helyezett ki ingyenesen igénybe vehető síkosságmentesítő anyagot:

- Klapka tér (régi buszmegálló)
- Bánomi lakótelep (kutyafuttató)
- Budai Nagy Antal utca és Schleiffer Mátyás utca sarka
- Béke tér (hőtávközpont)
- Baross Gábor út és Sugár út kereszteződése (zöldségessel szemben)
- Schweidel József út és Budai Nagy Antal utca sarka
- Kórház buszmegállója
- Irinyi úti ABC parkolója
- Bástya parkoló (szelektív sziget mellett)
- Simor János utca és Sissay köz kereszteződése
- Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály bejárata (Lázár Vilmos utca 74.)
- Damjanich út
- Tópart utca (kis bolt)

 

Együttműködését megköszönve,

Esztergom, 2017. január 23.

Tisztelettel:

 

                                                                                                          Dr. Endre Szabolcs

                                                                                                                      jegyző

 

Személyes megjegyzés: Milyen szabályok vonatkoznak például a mellékutcák útfelületeinek és az immáron fizetős, azonban korcsolyapályaként is kiválóan használható Bástya parkoló sikosságmentesítésére? 

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Pálosan szép az élet! – a rendtörténeti vándorkiállítás újra indul

Az Esztergomban állomásozó a pálosok múzeumbuszát egy igazán méltó és látványos helyen…

Nyilvános az idei év városi rendezvényeinek programja

Bár a koronavírus felülírta a 2020-as év sok tervezett rendezvényét, az év második fele…

Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények

Tóth Vera és Quartet-je lélegzetelállító koncertje borkostolóval vagy egy ötfogásos…

ÉLET IDŐ

Gál András fotókiállítása nyílik 2020.07.04. szombat 18 órakor az Esztergomi Dzsámi…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu