iGOM Logo

Még mindig Tétényire mutogatna Romanek, miközben ő is vastagon sáros

2018-02-20 12:24

Még valóban a Tétényi-korszak alkonyán, 2014. június 19-én hozott nyilvánosságra az ÁSZ egy jelentést amelyben eléggé lehúzta a Hivatal működésének szabályosságát. 2014. szeptember 11-én az akkori testület egy 46 pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amelyenek végehajtását utóellenőrizte 2017. nyarán újra az Állami Számvevőszék. 

A 2018. február 22-i testületi ülés anyagát képezi egy előterjesztés, mely az utóellenőrzés megállapításait és az azzal kapcsolatos intézkedéseket szándékozik szentesíteni. 

Ebben az előterjesztésben így ír Romanek (és az előterjesztést készítő 2017-es túlórabajnok Háderné Köteles Andrea osztályvezető): 

 "(a 2014. szeptember 11-én elfogadottintézkedési terv) ... végrehajtásáról a meghatározott határidőkig
(nagyrészt 2014. szeptember 11. és 2014. október 31. között) az akkori polgármester (Tétényi Éva)
nem gondoskodott,
az előző városvezetés az intézkedési tervben meghatározott feladatokat csak részben vagy
egyátalán nem hajtotta végre"

Ez a mondat tökéletesen igaz is. El kell ismerni. Azonban az ÁSZ az utóellenőrzést a 2014. június 19. és 2017. július 3. között végrehajtott intézkedések tekintetében vizsgálta. Mint tudjuk Romanek Etelka 2014. októberében ha nem is elsöprő és nem is meggyőző erejű, de mintegy 500 szavazatos előnnyel kiütötte a polgármesteri székből a független-független Tétényi Évát.

Ez azt jelenti, hogy azokat az intézkedéseket, amelyeket Tétényi Éva nem volt hajlandó vagy képes elvégezni, azokat bizony a Romanek Etelka és a jegyzője által vezetett Városházának kellett VOLNA végrehajtani. Nos. Az ÁSZ utóellenőrzése szerint ez rohadtul nem sikerült. 
Természetesen lehet a felelősséggel maszatolni, de a tények azok tények: Tétényinek szűk két hónapja volt rendbetenni a hibákat, az utóellenőrzés megkezdéséig viszont Romaneknek az elmaradások pótlására épp 2 év és 9 hónapja lett volna. De nem volt ez sem elég. 

Romanek előterjesztésében ez áll még: 

"A végre nem hajtott feladatok miatt nem volt biztosított a közpénzekkel való felelős gazdálkodás és az átláthatóság."

Meg kell kérdezzem: 2 év és 9 hónapig ez nem zavart senkit??? 

Lássuk akkor, hogy az utóellenőrzés ( Letölthető: asz.hu ) milyen hiányosságokat tárt fel! 

"Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott 46 feladatból
13 feladatot határidőben,
14 feladatot határidőn túl,
nyolcat részben,
tízet nem hajtott végre,
egy feladat nem volt időszerű.

Az aljegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást nem vezette."

Pont. 

Hogy miért problémás mindez? Erről az ÁSZ így ír: 

Az intézkedési tervben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, valamint megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és igazolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem lehet kitérni. 

Hogy az egésszel Romanek és jegyzője egy cseppet sem foglalkozott egészen az utóellenőrzésig arról önmaga tesz tanúbizonyságot az előterjesztésében, ahol azt írja: "Az utóellenőrzéssel egyidejúleg határidőre végre nem hajtott intézkedések végrehajtásáról a jelentés nyilvánosságra hozataláig - 2018. január 5 napjáig gondoskodtam" amely kijelentését némileg agyonüti az, amiről meg még az előtte lévő bekezdésben írt imigyen: "az utóellenőrzés 18004 számú számvevőszéki jelentés 2018. január 5-i nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg az ÁSZ Elnöke figyelemfelhívő levéllel fordult hozzám, hogy intézkedjek a jogszabálysértő gyakorlat, illetve az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetéséről." - persze, lehetséges, hogy csak slendriánul csapták össze az előterjesztést. Ezt ítéljék meg az okosok. 

Azonban ha mindezt jól értelmezem, akkor Romanek már előre gondoskodott azon feladatok végrehajtásáról, amelyről csak később kapott figyelemfelhívó levelet? Előrelátó asszony! 

Befejezésül álljon itt még egy bekezdés az utóellenőrzés összefoglalójából: 

Nem tett eleget a kötelezettségvállalások nyilvántartására, a teljesítésigazolás és az utalványozás jogszabályoknak megfelelő végrehajtására, valamint a kizárólag közszolgálati jogviszonyban állók által betölthető munkakörök meghatározására vonatkozó kötelezettségeinek, nem készítette el határidőben a köztisztviselők teljesítményértékelését, nem tett eleget a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesítésére vonatkozó feladatoknak, nem gondoskodott a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról és a belső ellenőrzési tervek jóváhagyottaknak megfelelő és szabályos végrehajtásáról, illetve szükséges módosításáról. A végre nem hajtott feladatok miatt a közpénzekkel való felelős gazdálkodása és az átláthatóság nem biztosított. 
Az aljegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról nem vezette a jogszabályi előírásoknakmegfelelő nyilvántartást.

Mindehhez tegyük hozzá, hogy már bőven az utóellenőrzött időszakban az aljegyzőt dr. Endre Szabolcs korábbi kabinetfőnök váltotta (2017.01.31.) , immáron jegyzőként. Gratulálunk neki is, remek munka volt! Ez is...

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum