iGOM Logo

Most már talán tényleg eltűnhet a Zöld ház

2017-06-01 07:16 Forrás: Városházi közlemény

Október végéig kell elbontani a Zöld-házat, új cég értékesítheti az óriásplakátokat, optimalizálták az ipari parki telkek értékesítésének módját – többek között erről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete május 30-i, rendkívüli testületi ülésén.

Az ülésről dr. Alberti Péter, Meszes Balázs, Nyíri Attila, Stámusz Andrea, Tóth Tamás és Vígh László hiányzott. Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokhoz további egyet sürgősséggel tárgyalt a testület.

A képviselők elsőként ismételten – immár harmadik alkalommal – a Zöld ház bontásának kérdését tárgyalták, mivel a korábbi döntések műszaki tartalmának pontosítására volt szükség. A testület még tavaly novemberben döntött arról, hogy a Zöld házat – a pinceszintet megtartva - lebontatják, tavasszal azonban egy lakossági petíció miatt ismételten napirendre került a téma, a testület azonban kitartott a bontás mellett, május 31-i határidőt szabva erre. Az épületben működő televízió állomás átjátszó berendezéseit azonban előreláthatólag csak júniusban tudják áthelyezni, és időközben felmerült, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a pincerészt is el kellene bontani, megakadályozva azt, hogy az épület súlya nélkül a pincerész a felszín alatti vizek miatt „kiemelkedjen”. A képviselők elé két határozati javaslat került, az egyik – Romanek Etelka polgármester által támogatott - a Zöld Ház megmaradására, a másik pedig a teljes – pince szintet is érintő – bontásra irányult. Esztergom polgármestere hangsúlyozta, hogy a korábbi lakossági petíciót követően a májusi lakossági fórumon is megfogalmazódott az épület kulturális hasznosításának igénye az – egyelőre ismeretlen költségű - bontás helyett, ezért továbbra is a Zöld ház megmentését támogatja. A testület végül a teljes bontás mellett döntött – Romanek Etelka tiltakozó és Bánhdiy László tartózkodó voksa mellett -, 2017. október 31-i határidőt szabva meg annak kivitelezésére.  

A képviselők elfogadták az in-house céggé átminősített Zöld-Út Kft-vel kötendő végleges szerződést. Az önkormányzati feladatokat ellátó cégnek rendszeresen be kell majd számolnia a testület felé tevékenységéről, a szerződés határozott időre, 2020. februárjáig szól. A Zöld-út Kft. többek között zöldfelület-kezelést, útfenntartást, javítást végez majd Esztergomban.

A testület döntött arról, hogy a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő óriásplakátokat a legelőnyösebb ajánlatot adó Moriani Consulting Kft.-nek adja 2017. július 1-től értékesítésre. A Kft. 17.000 forint/plakát/hónap bérleti díj fejében bérli a plakáthelyeket, azzal a feltétellel, hogy a Strigonium Zrt. és Esztergom Város Önkormányzata részére havonta maximum 5-5 felületet visszabérlését biztosítja.

A képviselők tárgyalták és elfogadták a Strigonium Zrt. és leányvállalatai, valamint részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú cégek 2016. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolókat.

A testület elfogadta az Ipari Park Intézkedési tervét annak érdekében, hogy optimalizálni lehessen a rendelkezésre álló területek kihasználtságát, értékesítését. Ezzel egy időben döntöttek arról, hogy a korábban meghatározott, ipari parki területekre vonatkozó négyzetméterárakat eltörlik, és a továbbiakban minden esetben értékbecslő bevonásával határozzák meg az ingatlanok értékét, amelyeket ezt követően versenytárgyalás útján értékesítenek.

A képviselők elfogadták az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület részére biztosított támogatási összeg felhasználását. Az önkormányzat összesen 20 millió forinttal támogatja az egyesület tevékenységét, illetve elfogadták a korábban benyújtott, szélsőséges időjárás miatt károsodott utak, ingatlanok rendbehozatalára benyújtott vis maior pályázatokhoz szükséges hiánypótlást.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum