iGOM Logo

Testületileg ültek ma is

2017-04-13 21:01 Forrás: Városházi közlemény

Esztergom Város Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülésén, 2017. április 13-án összességében 13 témát tárgyaltak meg a szorító ügyintézési határidők miatt nagycsütörtökön. Sportcsarnokok fejlesztésekről, ivóvízvezeték-cseréről, napenergia-hasznosításról, szoborfelújításról, térburkolásról, egészségnapi támogatásról döntöttek. A megyei Vöröskereszt székhelye a jövőben Esztergomban lesz Dorog helyett. 10 képviselő szavazott a napirendre kerülő témákról, a hiányzók között volt Juhász István, Meszes Balázs, Sasvári Viktor, Stámusz Andrea és Vigh László.

Tankerületi változtatások oktatási intézményeknél

A Tatabányai Tankerületi Központ az Esztergom területén található intézményeiben technikai jellegű átszervezéseket hajt végre, melyhez az ingatlanok tulajdonosának, az önkormányzatnak a véleményét kérte ki a köznevelési törvény értelmében. A képviselők (9 igen és 1 nem - Nyíri Attila - szavazattal) támogatták, hogy a 4 oktatási intézményben a Klebelsberg Központ átszervezéseket hajtson végre telephelyeket, tanulói létszámokat és alapító okiratokat érintően.

/Az Arany János Általános Iskolában megszűnik az iskolaotthon. A Babits Mihály Általános Iskolának pedig nem lesz pilisszentléleki telephelye. Évek óta nincs oktatás a településrészen. Így szlovák nemzetiségi oktatás-nevelés sincs már, de a megszüntetéshez az iskolafenntartó-központ köteles beszerezni a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beleegyezését. A Babits Mihály Általános Iskola tovább fogja használni az erdei iskolák időtartama alatt a pilisszentléleki épületet. A József Attila Általános Iskolában a felvehető maximális létszám 672 főről 420 főre csökkent. A Dobó Katalin Gimnázium esetében is az alapító okiratban szereplő felvehető maximális létszám csökkent statisztikailag 711 főről 620 főre. A Helischer József Városi Könyvtárral nem lesz már együttműködése a Dobó Katalin Gimnáziumnak, mert saját könyvtárat működtetnek./

Hit védelme és a szegények szolgálata

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület előző évi, (38 millió forintos) támogatásainak felhasználásáról fogadtak el a szakmai és pénzügyi beszámolót, melyet a Gondviselés Háza használt fel és a máltai játszótér üzemeltetésére is fordítottak. Több pályázatuk is sikeres volt 2016-ban, melyeket az ellátottak életkörülményeinek javítására fordítottak.

A Mentálhigiénés Központ, Támogató Szolgálat, Idősek Klubja és Étkeztetés, Családok Átmeneti Otthona, Fogadó Pszichoszociális Szolgálat és a Hajléktalanok Nappali Melegedője és Éjjeli Menedékhelye szolgáltatásainak színvonalas fenntartását tervezik a 2017-es évre

A pszichológiai tanácsadás keretében 3 csoportot indítanának. Továbbképzésre, eszközök karbantartására, telephelyek felújítására is költenének. Tervezik a nyári tábort az anyagilag rászoruló, fogyatékos gyermekeknek is, de a leamortizálódott gépjárművüket is szeretnék idén kicserélni. A széleskörű szociális területet ellátó Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját elfogadta a testület.

Egészségnap a Széchényi téren

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben városunkban alakult meg és a megyei szervezetük a június 24-i Egészségnap költségeihez 3 millió forintot igényelt egy tételes pénzügyi kalkuláció alapján. Az önkormányzat egyhangúlag támogatta a Komárom-Esztergom megyei alapszervezetet abban, hogy színvonalas Esztergomi Egészségnapot szervezzenek a Széchényi téren, egészségvédelmi- és betegségmegelőzési tanácsadással, programokkal, vetélkedőkkel.

Iskolai sportcsarnokok korszerűsödnek

Kézilabda tornatermek felújítási programjához csatlakozik Esztergom. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy az iskolai ingatlanok tulajdonosaként a város elvi hozzájárulást biztosítson a TAO-s pályázatok önrészéhez. 15-15 millió forintot csoportosítottak át a József Attila Iskola és Dobó Katalin Gimnázium fejlesztési pályázatához. A városi forrást abban az esetben hívhatják majd le az esztergomi intézmények, amennyiben a fenntartójuk, a Klebelsberg Központ az előzetes szándékával ellentétben nem tudja, vagy csak részben tudja majd biztosítani az önerőt. A Magyar Kézilabda Szövetség a tornaterem korszerűsítésekhez egyenként, maximum 50 milliós pályázati keretet biztosít. A jövőben tovább bővülhet még a programban részt vevő iskolák száma. Eddig TAO forrásból, 320 millió forintért az FC Esztergom új klubépületét és a pályáit avatták fel 2014-ben. 2016-ban pedig az Arany János Általános Iskola kapott új műfüves labdarúgópályáját kormányzati segítséggel.

Pézsa-sportcsarnokra félmilliárd

A leromlott állapotú, energetikailag elavult Pézsa Tibor Sportcsarnokra TOP-pályázatokból maximum 500 millió forint fejlesztési forrást remél Esztergom Városa. Ma egyhangúlag döntöttek arról, hogy pályázatot készít az önkormányzat és benyújtja a létesítmény komplex energetikai megújítását előkészítő dokumentációt.

A vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatás 2017. május 31-től lesz pályázható a TOP 3.2.1-16-os lajstromjelű kiírásban. Állami forrásokból napelemeket telepítenének az épület tetejére, s a teljes világító rendszert is kicserélnék a megújítás jegyében. Az árvízveszélyes övezet miatt a határoló (szendvics) szerkezet cseréje is megvalósul majd. Emellett a fűtési rendszer és a melegvíz-előállító egység átépítését tervezik. A gépészeti felújítással a levegőztetés és szellőztetés is korszerűsödik. A háromszoros olimpiai bajnokról elnevezett létesítményre ráfér az átfogó korszerűsítés.

Romanek Etelka, polgármester megnyugtatta Nyíri Attila képviselőt a hosszú távú városstratégiai célok fenntartásáról, melyek értelmében állami források esetén lelátós sportcsarnokot is építene a város a (terem) labdajátékok kiszolgálására.

Erős Gábor pedig emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban aikido, kick boksz és kempo nemzetközi versenyeket is szerveztek már a felújított küzdőtereken. A téli időszakban pedig igen fontos lesz a hőmérséklet biztosítása, hisz az iskolások is igénybe veszik a Pézsa Tibor Sportcsarnokot, emiatt is támogatják a 100%-os kormányzati támogatású, - félmilliárdos - fejlesztést.

(Erős Gábor képviselő javasolta, hogy a leendő, új sportcsarnok helyét gondolják újra a jövőben. Philipp Frigyes főépítész pedig elmondta, hogy felesleges fűtési költségek kifizetése helyett azt kezelik tisztességesen az új sportcsarnok felépítéséig, amije most van a városnak.)

Díszburkolat a Simor János utcában

A Simor János püspök nevét viselő utca felső szakaszán, a Rákóczi tér és Arany János utcák között 4 hónapig közműfejlesztés lesz. A régi egyesített csővezetékekkel elég sok gond van, s nagy a városi részarányuk (60%-os). A piac utcájában induló gördülő fejlesztés modernizált csatornarendszert eredményez. Nem lesz újrabontás sem, mert véglegesként, díszburkolattal látja el a város a 2017-es ingatlanfejlesztési keretéből ezt a szakaszt.

A szétválasztott szennyvízelvezető rendszer kivitelezésére a képviselő-testület bruttó 25,4 millió forint átcsoportosításáról döntött 10 igen, egyhangú szavazattal. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. egy 315 mm-es csatornacsövet fektet le az 1 méter átmérőjű fővezetéke mellé, majd térkövezik az így megszépülő utcát. A város főépítésze a váci és hatvani történelmi belvárosok példáját hozta fel mintának, kiegészítve azzal, hogy a közvilágítási kábeleket is a földbe kell süllyeszteni ilyen munkáknál a jövőben. A komplex kivitelezés együtt fog járni a piac építésének az ügyével, amit összehangolnak a Simor János utca felújításával egy projektcsoportot is létrehozva.

Körforgalom miatt talapzatbontás

Döntött egyhangúlag arról is a testület, hogy hozzájárulnak a volt Magvető szobor talapzatának elbontásához. A Sugár út és a Baross Gábor/Ady Endre utcák kereszteződésében épülő 2. körforgalomnál új lesz a nyomvonala az útnak. A Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója, a kapcsolódó útfejlesztések érintik a szobor talapzatát, aminek elbontott köveit a város által kijelölt telephelyre szállítanak át a kivitelezők. A Baross Gábor utca ütemezett és a Dobogókői út tervezett felújítása kapcsán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársaival egyeztet a város.

Leszerelik a Bástyában a pénzkiadót

A Rákóczi téri Bástya áruházban lévő ATM automatát a minimális kihasználtság miatt leszereli az OTP. A bérleti jogviszony felbontásra került. Ingyenes bérleti szerződést pedig nem köt a Bástya Áruház III. emeleti 60 négyzetméteres, illetve 200 négyzetméteres alapterületű helyiségeire az önkormányzat a civil igénylőkkel. Egyhangúlag döntöttek a képviselők a 3 szerződésről.

Aktualizálták a temetkezés rendjét

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet is elfogadták, aktualizálták a képviselők. Esztergom város közigazgatási területén ezt alkalmazni kell a belvárosi, a szentgyörgymezői és a kertvárosi önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőkre, illetve a pilisszentléleki ravatalozóra a temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési tevékenységet végző természetes és jogi személyekre, továbbá arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak. 9 képviselő értett egyet ezzel és 1 - Nyíri Attila -szavazott nemmel.

Vasvári utcai ivóvízvezeték cseréje

Elfogadták egyhangúlag az ÉDV Zrt. javaslatát, hogy célszerű az elhasználódott vezetéket kiváltani a Vasvári Pál utcában, melynek szükségessége az ütemezett felújítás során derült ki. A polgármester asszony elmondta az ülésen, hogy a faltól falig felújítási elvére törekednek, s a Vasvári utcában is ezt valósítják meg. A következő fejlesztési tervidőszakban pedig a kifizetendő kb. 26 milliós összeg kompenzálását kérik más ÉDV Zrt.-s fejlesztésnél. Szerencsés Gergely képviselő a Tompa Mihály utcában a járdák felújítását kérte az út mindkettő oldalán. A polgármester asszony elmondta, hogy költségvetés-módosítás lesz szükséges a beterjesztéséhez, s nettó 6 millióba fog kerülni.

Hasznosul a Sándor Palota melletti épület

10 éve áll üresen egy 283 négyzetméter alapterületű, 3 szobás lakás a Jókai Mór u. 3. sz. alatt. A Sándor Palota leendő kiszolgáló helyiségeit 6 hónapra térítésmentesen adta használatba az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének. Az ingatlan vizes blokkját a tisztasági festéssel együtt a június 24-i Egészségnapra szeretnék felújítani.

Napenergetikai fejlesztés

A Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakiskola egy KEHOP pályázatban fotovoltatikus rendszerek kialakítására pályázik, mellyel napenergiát termelhetnek maguknak. A testület tulajdonosi hozzájárulását adott ehhez 9 igen vokssal és Nyíri Attila nem szavazatával. Sőt az Ipari Park vállalkozásaival egy nagy ívű szakképzési fejlesztést is tervez az intézmény a munkaerőhiány csökkentése érdekében, amely újabb pályázatokat hozhat a városba.

Süttői mészkőből faragják

A Szent Flórián szobrát lakossági kezdeményezésre újítja fel - a Szent Rozália kápolna mellett - a költségvetési tartalék keretéből Esztergom Városa. A testületi tagok 9 igen és Nyíri Attila tartózkodása mellett szavazták meg az 1 millió 350 ezer forintos újrafaragást. Az esztergomi szobrok többsége puha mészkőből készült, ezért a szoborprogramba illesztve kell megmenteni ezt az alkotást. Szeptember 4-én, Flórián napján tervezik avatni a süttői kemény mészkőből készülő szobrot.

Felgyorsítanák a közterület-fenntartási munkákat

Elvi döntést hoztak a Zöld-Út Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.-t gazdasági társaság in-house városi céggé alakításáról. A képviselő-testület 9 igen és Nyíri Attila tartózkodása mellett elviekben egyetért azzal, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban több olyan tárgyú beszerzés, közbeszerzés is felmerült, melyeket legoptimálisabban ún. in-house beszerzésként, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társasága útján lehetne lebonyolítani. Ilyenek különösen a zöldfelület kezelés, a fasorfenntartási munkálatok, az illegálisan lerakott hulladék elszállítása, kezelése, a kézi hulladékgyűjtők ürítése, az épületek bontása és tereprendezési feladatok, az úthibák javítása, a kátyúzás, a vízelvezető árkok karbantartása, az útfelügyeleti feladatok ellátása, a síkosság mentesítés vagy éppen a hóeltakarítási munkálatok. A probléma rugalmasabb kezelését eredményezné a 100%-os közvetett önkormányzati tulajdonú kft. in-house céggé átalakítása. Az április 27-ei ülésen folytatják a téma tárgyalását.

Nyolc lakást vásárolt a város

A sürgősségi javaslatokat lezárva a Bajcsy-Zsilinszky utca 22-24. szám alatti, összesen 8 db lakás megvásárlásáról döntött 10 igen, egyhangú szavazattal 27,2 milliós nettó vételár ellenében a testület, mely eddig a Strigonium Zrt. tulajdonában volt.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

ÉLET IDŐ

Gál András fotókiállítása nyílik 2020.07.04. szombat 18 órakor az Esztergomi Dzsámi…

Pálosan szép az élet! – a rendtörténeti vándorkiállítás újra indul

Az Esztergomban állomásozó a pálosok múzeumbuszát egy igazán méltó és látványos helyen…

Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények

Tóth Vera és Quartet-je lélegzetelállító koncertje borkostolóval vagy egy ötfogásos…

Megkezdődik a Franka új szárnyának építése

Kétszer nagyobb alapterületű tornaterem kerül az udvar eddig beépítetlen oldalára

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu