iGOM Logo

Kedden és csütörtökön ismét testületi

2017-02-18 09:49

Két testületi ülésnek is nekifutnak a héten városunk képviselői. Kedden a párkányi hulladékégetőről foglalnak állást, csütörtökön viszont 23 napirendi pontban fognak egymásnak feszülni képviselőink. Talán még költségvetésünk is lehet. 

A keddi program: 

Párkány város területére tervezett hulladékfelhasználási – és újrahasznosítási üzem létesítésével kapcsolatos állásfoglalás Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Csütörtök: 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Előterjesztés Esztergom Város településfejlesztési koncepciójáról megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Döntés a Szakmaspecifikus koncepciókról

 • 01. Döntés Esztergom Város turisztikai koncepciójáról Előterjesztő: Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke
 • 02. Döntés Esztergom Város vagyongazdálkodási koncepciójáról Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
 • 03. Döntés Esztergom Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójáról Előterjesztő: Tordainé Vida Katalin, a Közjóléti és Egészségügyi Bizottság elnöke
 • 04. Döntés Esztergom Város közbiztonsági koncepciójáról Előterjesztő: Juhász István, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke
 • 05. Döntés Esztergom Város kulturális koncepciójáról Előterjesztő: Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke
 • 06. Döntés Esztergom Város köznevelési koncepciójáról Előterjesztő. Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
 • 07. Döntés Esztergom Város sport és szabadidős koncepciójáról Előterjesztő. Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
 • 08. Döntés Esztergom Város műszaki infrastrukturális koncepciójáról Előterjesztő: Eck András, a Városfejlesztési Bizottság elnöke és Dr. Szerencsés Gergely István városüzemeltetési tanácsnok
 • 09. Döntés Esztergom Város városmarketing és párbeszéd koncepciójáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
 • 10. Épített környezet koncepciója (A településkép védelméről szóló törvényben foglalt és a már meghatározott határidőre (2017. december 31.) készül el)
 • 11. Döntés Esztergom Város környezetvédelmi koncepciójáról Előterjesztő: Juhász István, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke
 • 12. Közlekedésfejlesztési Koncepció Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(….) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Döntés a 8/2016. (I. 21.) öh. határozat hatályáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. Döntés „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Döntés Esztergom Városában” című pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16 kódszámú támogatás elnyerése érdekében Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

7. TOP-1.1.2-16 - Inkubátorházak fejlesztése pályázat benyújtása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Döntés az Önkormányzattal kötendő közművelődési megállapodások megkötéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. Döntés a 2017. évi óvodai felvételi körzetekről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. A 8. számú területi védőnői körzet álláshelyére kiírt pályázat elbírálása, valamint ugyanezen védőnői körzet álláshelyének betöltésére ismételten pályázat kiírása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Javaslat Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló 45/2007. (VI. 28.) ör. rendelet módosítására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Döntés a 90/2017 (II.2) öh. határozat végrehajtásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között a Széchenyi térre vonatkozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Vis Major lakásokkal kapcsolatos döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Döntés a 16413, 16414, 16415 helyrajzi számú ingatlanok bérbeadásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. Döntés az Esztergom 10910 hrsz. ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. Nyilatkozat a 16812/1 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Lázár Vilmos u. 74. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásával kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. A 17350/A/3 hrsz-ú, természetben Esztergom, Széchenyi tér 21. sz. alatt található ingatlan bérbevételére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

19. Döntés a Petra Optika Bt. helyiségbérleti kérelméről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

20. Döntés az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában álló 19759 hrsz-ú telken álló „zöld ház” bontásával kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

21. Döntés az Esztergom területén készülő IMCS beruházás kapcsán a 18159/11 helyrajzi számú ingatlanon feltárt templomrom területének tulajdonlásával és bemutatásával kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

22. Döntés Pásztor Anna, Lencsés János és Lencsés Jánosné Kossuth L. u 38 B. szám alatti bérlők szerződés módosításáról ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

23. Döntés Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató az Döntés Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Mindkét ülés reggel 9-kor kezdődik. 

Szólj hozzá!

Olvastad már?

ÉLET IDŐ

Gál András fotókiállítása nyílik 2020.07.04. szombat 18 órakor az Esztergomi Dzsámi…

Megkezdődik a Franka új szárnyának építése

Kétszer nagyobb alapterületű tornaterem kerül az udvar eddig beépítetlen oldalára

Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények

Tóth Vera és Quartet-je lélegzetelállító koncertje borkostolóval vagy egy ötfogásos…

Nyilvános az idei év városi rendezvényeinek programja

Bár a koronavírus felülírta a 2020-as év sok tervezett rendezvényét, az év második fele…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu