iGOM Logo
Lakástakarékpénztári megtakarítással rendelkezőknek

Bár a hosszú éveken keresztül elérhető lakástakarékpénztári megtakarítási terméket…

Az esztergomi 51-es körzet

A Los Alamosi atomkísérletek és az 51-es körzet összes titkát együttesen nem őrzik annyira, …

Ünnepi ajándék!

Olvasói levél Molnár Lászlótól.

Nyári egyetemi ösztöndíj Bambergben

Esztergom bajorországi testvérvárosa, Bamberg önkormányzata az előző évekhez hasonlóan az…

Megkezdi a testület a 2017-es évet

2017-01-12 16:27

Napirend előtt:

Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés átadása

1. Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Előterjesztés Esztergom város településfejlesztési koncepciója megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Előterjesztés Esztergom város Idősek Tanácsának létrehozásáról és az ügyrendjére vonatkozó javaslat elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Az Esztergom Város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet módosításával (kiegészítés) kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda, az Esztergomi Bánomi Óvoda, az Esztergomi Belvárosi Óvoda, és a Zöld Óvoda intézmények intézményvezetői pályázatainak kiírása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. Döntés az óvodák 2017. évi nyári nyitva tartásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Az Aprófalva Bölcsőde 2017. évi nyári intézményi nyitva/zárva tartásáról szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Javaslat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi zaj- rezgésvédelemről szóló 17/2016.(V.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelt módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 9/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Döntés a 18200/43 helyrajzi számú közút használatba adásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. Döntés a Kossuth L. u. 38/B. bérlőinek bérleti díj csökkentéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. A 19759 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. szám alatti Szent István Strandfürdő területén lévő Strandbüfé bérbevételére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszony rendezéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

19. Bajcsy-Zsilinszky u. 22. és 24. sz. alatti Strigonium Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele adásvételi szerződés útján

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

20. Elvi döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő vargyasi Daniel-kastély felújítására létrehozandó egyesületről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

21. Döntés a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő egyes leányvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

22. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

23. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Fényes éremkollekció az innsbrucki Világkupa állomásról

Összesen 4 arany- és 3 bronzérmet hozhattak haza Tirolból az esztergomi kick-boxosok.

Nyári egyetemi ösztöndíj Bambergben

Esztergom bajorországi testvérvárosa, Bamberg önkormányzata az előző évekhez hasonlóan az…

Ünnepi ajándék!

Olvasói levél Molnár Lászlótól.

Pálos Imre emlékére úsztak szenior versenyzőink

Békéscsabán rendezték meg 2019 március 16-17.-én a XXII. Nemzetközi Szenior Úszóversenyt, …

© 2017-2019. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu