iGOM Logo
Pótlóbuszok járnak két hétvégén az esztergomi vasútvonal egy-egy szakaszán

Vonatpótló autóbuszok járnak az esztergomi vasútvonal egy-egy szakaszán a mostani és a…

Esztergomban adják elő augusztusban a Csíksomlyói passiót

A Nemzeti Színház, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és az Esztergomi Várszínház…

Ma is extrém meleg lesz

A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást adta ki az Országos Tisztifőorvos Magyarország…

Helyükre kerültek a felajánlott virágok

A dr. Szerencsés Gergely által felajánlott egynyári virágokat elültették azok, akik részt…

Megkezdi a testület a 2017-es évet

2017-01-12 16:27

Napirend előtt:

Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés átadása

1. Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Előterjesztés Esztergom város településfejlesztési koncepciója megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Előterjesztés Esztergom város Idősek Tanácsának létrehozásáról és az ügyrendjére vonatkozó javaslat elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Az Esztergom Város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet módosításával (kiegészítés) kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda, az Esztergomi Bánomi Óvoda, az Esztergomi Belvárosi Óvoda, és a Zöld Óvoda intézmények intézményvezetői pályázatainak kiírása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. Döntés az óvodák 2017. évi nyári nyitva tartásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Az Aprófalva Bölcsőde 2017. évi nyári intézményi nyitva/zárva tartásáról szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Javaslat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi zaj- rezgésvédelemről szóló 17/2016.(V.25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelt módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 9/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Döntés a 18200/43 helyrajzi számú közút használatba adásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. Döntés a Kossuth L. u. 38/B. bérlőinek bérleti díj csökkentéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. A 19759 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. szám alatti Szent István Strandfürdő területén lévő Strandbüfé bérbevételére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszony rendezéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

19. Bajcsy-Zsilinszky u. 22. és 24. sz. alatti Strigonium Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele adásvételi szerződés útján

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

20. Elvi döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő vargyasi Daniel-kastély felújítására létrehozandó egyesületről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

21. Döntés a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő egyes leányvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

22. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

23. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Változik a helyijáratok és a 880-as busz menetrendje is szerdán

Tour de Hongrie miatt változik a 880-as busz és egyes helyijáratok menetrendje is

Összefogás a tisztább Dunáért!

Június 7-én, 12 órától környezetvédelmi akció lesz Esztergomban a Dunánál.

Akciónap a Kenyérmezei patak megtisztítására

Május 19-én 10-14óráig a területileg illetékes vízügyi hatóság jóváhagyásával…

A LogiKaLandot a legjobb 100 kezdeményezés közé választották - Szavazz!

Jó hírünk van! A LogiKaLandot az Edisonplatform beválasztotta a 100 legjobb kezdeményezés…

© 2017-2019. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu