iGOM Logo
Január 31-ig érvényesek a tavalyi parkolóbérletek

A 2019. évben megváltott éves és lakossági engedélyek 2020. január 31. napjáig…

Gyalogost gázolt a szlovák sofőr, bíróság elé állhat

A 30 éves férfi egy gyalogosnak okozott súlyos sérülést. Az Esztergomi Rendőrkapitányságon …

Testületi beszámoló - 2020.01.23.

Karácsony és újév között igazgatási szünet lesz az önkormányzati hivatalban, az óvodák…

Rendőrökkel járőröznek a közteresek a jövőben

A szabálysértések csökkenését és nagyobb közbiztonságot várnak az intézkedéstől.

Meghívó képviselő-testületi ülésre

2019-12-11 08:17


Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2019. december 13-án (pénteken) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

Napirend előtt:

külső bizottsági tagok eskütétele

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. szeptember 30-i állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

2. Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

3. Döntés Esztergom Város Polgármestere 2019. évi cafetéria-keretének meghatározásáról

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

4. Javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

5. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

6. A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

7. Esztergom Város Önkormányzatának temetőkről és a temetkezésről szóló14/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének kiegészítése: első világháborús hadisírok felvétele a védett sírhelyek közé

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

8. Közterületek elnevezése

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

9. Esztergom Város Képviselő-testülete 674/2018. (IX.20.) önkormányzati határozatának visszavonása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

10. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

11. A 8. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításával (rendelési helyszín változás) kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

12. Új Intézményi Tanács tagok megválasztása Esztergom város közigazgatási területén található közoktatási intézményekbe

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

13. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló köznevelési intézmények székhelyéül szolgáló ingatlanok földhivatali rendezéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

14. Döntés a az Esztergom 17350/A/2 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Széchenyi tér 21. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

15. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

16. Döntés az Esztergom 1392 hrsz-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Nyitrai u 3/a. sz. alatti ingatlan 2/6 tulajdoni részére vonatkozó térítésmentes ingatlanhasználati szerződés megszüntetéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

17. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 573/2019. (IX.19.) önkormányzati határozat visszavonása - helyiség bérbeadása a TÖMB 2002 Kft. részére

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

18. Döntés Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő kivett, beépítetlen területek; mezőgazdasági célú hasznosítású ingatlanok, valamint vízfelületek és partfalhasználati bérleti díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

19. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 23. §-a alapján településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerével összefüggő, épületek külső homlokzati felújításával kapcsolatos határidő módosítások, 2019. évi értékvédelmi pályázati keret csökkentése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

20. Döntés az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázatról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

21. Az egészségügyi feladatellátás biztosítása a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetben tartós helyettesítéssel

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

22. Az egészségügyi feladatellátás biztosítása az iskolaorvosi körzetben tartós helyettesítéssel

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

23. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2015. (111. 19.) öh. határozatának visszavonásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

24. Döntés az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

25. Döntés Kurali Tímea adós tartozásával kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

26. Döntés az Esztergom 15990/26/A/60 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Bánomi lakótelep 25. sz. alatti helyiség bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

27. Döntés a Rejtélyek Háza Kft. méltányossági kérelméről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

28. Lezáró döntés a lakások versenytárgyalás útján történő értékesítésével kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

29. Döntés együttműködési megállapodásról a Strabag Építőipari Zrt.-vel az Esztergom Ipari park 20377/32 helyrajzi számú ingatlan talajjal való feltöltéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

30. Lakatos Miklós a 18739/18/A/5 Sugár u. 30 fszt 5. számú ingatlan lakójával kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

31. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

 

Tájékoztató:

 

Esztergom Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi pénzügyi teljesítése

 

Tájékoztatás a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2019. december 10.

 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Légivideón az első idei hó Dobogókőn

Tóth Krisztián készített légivideót az idei első havazásról Dobogókőn

2020. február 1-től változik az ügyfélfogadási rend a Hivatalban

2020. február 1-től változik az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadásának …

Újév napján ismét megmártóznak a jéghideg Dunában

Immáron második alkalommal kerül megrendezésre hagyomány teremtő céllal, az Esztergomi…

Így érveltek a tűzijáték mellett álló kommentelők

Egy kis gyűjtést rendeztem a napokban a facebookon feltűnt tűzijáték mellett érvelő…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu