iGOM Logo

Meghívó képviselő-testületi ülésre

2019-12-11 08:17


Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2019. december 13-án (pénteken) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

Napirend előtt:

külső bizottsági tagok eskütétele

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. szeptember 30-i állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

2. Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

3. Döntés Esztergom Város Polgármestere 2019. évi cafetéria-keretének meghatározásáról

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

4. Javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

 

5. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

6. A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

7. Esztergom Város Önkormányzatának temetőkről és a temetkezésről szóló14/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletének kiegészítése: első világháborús hadisírok felvétele a védett sírhelyek közé

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

8. Közterületek elnevezése

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

9. Esztergom Város Képviselő-testülete 674/2018. (IX.20.) önkormányzati határozatának visszavonása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

10. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

11. A 8. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításával (rendelési helyszín változás) kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

12. Új Intézményi Tanács tagok megválasztása Esztergom város közigazgatási területén található közoktatási intézményekbe

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

13. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló köznevelési intézmények székhelyéül szolgáló ingatlanok földhivatali rendezéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

14. Döntés a az Esztergom 17350/A/2 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Széchenyi tér 21. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

15. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

16. Döntés az Esztergom 1392 hrsz-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Nyitrai u 3/a. sz. alatti ingatlan 2/6 tulajdoni részére vonatkozó térítésmentes ingatlanhasználati szerződés megszüntetéséről

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

17. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 573/2019. (IX.19.) önkormányzati határozat visszavonása - helyiség bérbeadása a TÖMB 2002 Kft. részére

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

18. Döntés Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő kivett, beépítetlen területek; mezőgazdasági célú hasznosítású ingatlanok, valamint vízfelületek és partfalhasználati bérleti díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

19. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 23. §-a alapján településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerével összefüggő, épületek külső homlokzati felújításával kapcsolatos határidő módosítások, 2019. évi értékvédelmi pályázati keret csökkentése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

20. Döntés az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázatról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

21. Az egészségügyi feladatellátás biztosítása a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetben tartós helyettesítéssel

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

22. Az egészségügyi feladatellátás biztosítása az iskolaorvosi körzetben tartós helyettesítéssel

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

23. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2015. (111. 19.) öh. határozatának visszavonásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

24. Döntés az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

25. Döntés Kurali Tímea adós tartozásával kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

26. Döntés az Esztergom 15990/26/A/60 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Bánomi lakótelep 25. sz. alatti helyiség bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

27. Döntés a Rejtélyek Háza Kft. méltányossági kérelméről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

28. Lezáró döntés a lakások versenytárgyalás útján történő értékesítésével kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

29. Döntés együttműködési megállapodásról a Strabag Építőipari Zrt.-vel az Esztergom Ipari park 20377/32 helyrajzi számú ingatlan talajjal való feltöltéséről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

30. Lakatos Miklós a 18739/18/A/5 Sugár u. 30 fszt 5. számú ingatlan lakójával kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

31. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

 

 

Tájékoztató:

 

Esztergom Város Önkormányzata 2019. III. negyedévi pénzügyi teljesítése

 

Tájékoztatás a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2019. december 10.

 

Hernádi Ádám s.k.

polgármester

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Ismét fogad hulladékot a Kesztölci úton található hulladékkezelő telep

A Kesztölci úton található állomáson munkanapokon 8-14 óra között lehet leadni a…

Módosul a menetrend 29-én a Tour de Hongrie miatt

2020. augusztus 29-én (szombaton napközben) a Tour de Hongrie kerékpárverseny idején…

Átadták az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új szárnyát

Esztergomban hétfőn átadták az Adalbert Hotel Szent Tamásról elnevezett új szárnyát: a…

Itt az új esztergomi adóbeszedési bankszámlaszámok!

2020. szeptember 1-től új adóbeszedési bankszámlaszámokat kell használni Esztergom…

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu