iGOM Logo

Utolsó rendes ülését tartja a 2014-ben megválasztott testület

2019-09-13 18:27

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését 2019. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:
A „TOP-1.1.3 Esztergom, városi piac kialakítása című pályázattal összefüggő „üzemeltetési koncepció” elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. június 30-i állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Az esztergomi köznevelési intézmények 2018/19-es nevelési év beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Szándéknyilatkozat) és a benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjairól

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázat kiírásáról, továbbá intézményvezetői megbízásról, valamint szakmai bizottság kijelöléséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és mértékéről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés az Esztergomi Szimfonikusok Alapítványának támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés a Pilisszentléleki Olvasókönyv kiadásának támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom Örökségvédelmi Struktúraterve

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia áttekintése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Borbás Tibor szobrászművész Babits Mihály mellszobrának áthelyezése és Schneider Ferenc által tervezett Lépcsőzetes vízesésű szökőkút elbontása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztatás a településrendezési eszközök egyeztetési és elfogadási menetének aktuális helyzetéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

bélai Belánszky László park elnevezése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom Város Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata az ÉDV Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervéhez

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés az Esztergom, 18201/6 helyrajzi számú, 2 ha 6042 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan hasznosításához szükséges beszerzési eljárások megindításával kapcsolatban

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Döntés az Esztergom 19844 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Imaház u. 8. sz. alatti épület megszüntetésének ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséről

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Rejtélyek Háza Kft. bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom 40003 hrsz.-ú, természetben 2508 Pilisszentlélek, Pálosok u. 8. sz. alatti iskola bérbeadásáról a Pálos 70 zarándoklat céljára

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom 17582/A/7 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth u. 78. (Angyal u. 2.) sz. alatti helyiség térítésmentes használatba adásáról Esztergomi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés az Esztergom 17472/A/6 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 38/a. fsz. 6. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a „Szövetség az életen át tartó tanulásért” civil szervezetek szövetsége helyiségbérleti kérelméről az Esztergom 17355 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom Széchenyi tér l. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Tájékoztatás a Szentgyörgymezői Olvasókör részére a Városháza Nagyterem térítésmentes biztosításáról

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 18168/7 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 18168/10 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 18168/11 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 18243/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az esztergomi 18244/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

A 2500 Esztergom, Bajcsy Zs. út 22. és 2500 Esztergom Bajcsy Zs. út 24. szám alatti ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című állami projekthez kapcsolódó önkormányzati feladatok

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom 17425/1 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 2.-Simor János utca 1-3. alatt található épület homlokzatfelújítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása, szerződésben vállalt kivitelezési határidő meghosszabbítása, a támogatási összeg következő, 2020. évi felhasználása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Döntés Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés adományozása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Elővásárlási jogokkal kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés a Beerfort Kft. bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, az értéknövelő beruházások elszámolásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalások eredményhirdetése

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban (Esztergom, 18635/1 hrsz-ú, természetben 2500 Esztergom, Somogyi Béla út 1-3. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan)

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

 

Tájékoztatók:

 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata 2019. 01-08. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 22. §-a szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata 2019. I. félévi pénzügyi teljesítéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2019. szeptember 13.

Romanek Etelka s.k. polgármester

Szólj hozzá!

Olvastad már?

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum