iGOM Logo

Február 2-án ismét testületi ülés

2017-01-27 18:29

MEGHÍVÓ

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2017. február 2-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Előterjesztés Esztergom város településfejlesztési koncepciója megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Esztergom Város Önkormányzata 2018., 2019. és 2020. évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről szóló döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Döntés Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének fenntartásában lévő óvodákban, udvaros munkakörben foglakoztatott dolgozók garantált bérminimumának 10%-os megemelése Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés eladási ára a 2017. év január 1-jétől szóló díjának jóváhagyása, valamint a Hungast Esztergom Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés (óvodák tekintetében) módosítása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény státuszbővítése Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Döntés a 2017. évi óvodai jelentkezés időpontjáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Tájékoztató a „Síkosságmenetesítő anyagok beszerzése” tárgyú adásvételi szerződés módosításáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Közterületek elnevezése Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Döntés a 18203/8 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használatáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Döntés az Önkormányzat, valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás megkötéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. A 713/2016.(XII.14.) önkormányzati határozat módosítása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. Esztergom Város Polgármestere 2017. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

19. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
* Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Esztergom, 2017. január 27.

Romanek Etelka s.k.

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Együtt mEgyünk - Kiskoncertek nagy borélmények

Tóth Vera és Quartet-je lélegzetelállító koncertje borkostolóval vagy egy ötfogásos…

Nyilvános az idei év városi rendezvényeinek programja

Bár a koronavírus felülírta a 2020-as év sok tervezett rendezvényét, az év második fele…

Pálosan szép az élet! – a rendtörténeti vándorkiállítás újra indul

Az Esztergomban állomásozó a pálosok múzeumbuszát egy igazán méltó és látványos helyen…

Megkezdődik a Franka új szárnyának építése

Kétszer nagyobb alapterületű tornaterem kerül az udvar eddig beépítetlen oldalára

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu