iGOM Logo

Kezdődik a kármentesítés a Strázsa-hegynél

2019-03-25 15:23 Forrás: DINPI

A munkálatok nagy felfordulással fognak járni, de megijedni nem kell! Éppen helyrehozzák a környezeti károkat és megszüntetik a környezet szennyezettségét.

A project tájékoztató anyaga: 

KEHOP-3.3.0-15-2016-00002 – Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése

Összefoglaló a projektről

 

A Magyar Kormány kijelölte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: DINPI), hogy a Magyar Állam tulajdonában és a DINPI vagyonkezelésében lévő, esztergomi volt szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítésére pályázatot nyújtson be. A projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és a DINPI 2016 decemberében támogatási szerződést kötött. A KEHOP-3.3.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt 2016 és 2021 között valósul meg.

A kármentesítendő területet már a Monarchia idején katonai gyakorlatokra használták. Az első világháború után Esztergom határvárossá vált, ezzel megnőtt katonai szerepe. A második világháború befejezését követően 1956-ig a magyar honvédség gyakorlótere volt, 1956-tól a Szovjet Déli Hadseregcsoport harckocsizó és vegyvédelmi alakulatai használták a területet.

A szovjet hadsereg kivonulását követően a Magyar Állam végzett környezetvédelmi felmérést a területen, de annak adatai csak hiányosan érhetőek el a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából. 2008 tavaszán a VITUKI Kht. az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében felderítő tényfeltárást végzett a területen. Talaj- és – esetenként, ahol lehetséges volt – talajvíz mintavételére került sor, a szennyezettségi állapot meghatározásának céljából. A minták nyomokban toxikus nehézfém-, a lebontott üzemanyag tároló környezetében jelentős alifás szénhidrogén-szennyezettséget mutattak. A tényfeltárási tervet a területileg illetékes Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 novemberébn elfogadta és egyúttal kötelezte a DINPI-t a talajszennyezés mértékének és kiterjedésének részletes feltárására.

Az aktualizáló tényfeltárást a DINPI jelen projekt keretén belül, 2016-ban készíttette el, a záródokumentációt a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala 2017 áprilisában fogadta el. A tényfeltárás eredményei alapján megerősítést nyert, hogy a volt katonai terület két helyszínen is szennyezett. A szennyezés által érintett területek vízbázis védelmi szempontból kiemelten érzékeny területen találhatók. A régi üzemanyag tároló területe szomszédos a Szentlélek-patakkal, míg a DINPI bemutató központja mellett található tavak számos madárfaj számára szolgálnak költőhelyként, védett kétéltűek, hüllők és denevérek számára pedig élőhelyként.

A projekt célja a fenti területek szennyezettségének megszüntetése, ezzel megelőzve a szennyeződés esetleges továbbterjedését, valamint az itt élő fajokban a szennyező anyagok akkumulálódását.

A projekt kivitelezési fázisában, 2019. és 2021. között a régi üzemanyag tároló területén található szénhidrogénnel szennyezett talaj, valamint a DINPI Strázsa-hegyi bemutató központja mellett található, régen harckocsi úsztató, ma vizes élőhely bemutatására szolgáló négy darab tó fémekkel és félfémekkel szennyezett iszapjának kármentesítése valósul meg.

A kötelezettség teljesítése érdekében az üzemanyag tároló területén a szennyezett földtani közeget ki kell termelni és biodepóniában történő kezelését követően a munkagödörbe vissza kell helyezni. A tavakban lévő szennyezett iszapot ki kell termelni és azt a hatályos jogszabályok alapján kezelni (ártalmatlanítani/hasznosítani) kell.

A munkálatok első lépéseként mindkét projektterületen növényzetirtás és lőszermentesítés szükséges. A tavak esetében ezt követően kezdődhet meg a halak és kétéltűek, illetve hüllők fajmentése (állatok ideiglenes áttelepítése). A következő lépés a humuszmentés, majd az iszapkotrás és a tavak közelében kialakított ideiglenes szikkasztó téren történő deponálás. Ezt követi a kitermelt iszap szikkasztás utáni elszállítása, hasznosítása, ártalmatlanítása. Az iszapkitermelést követi az ideiglenesen áttelepített állatfajok visszatelepítése, a tereprendezés, illetve ellenőrző monitoring vizsgálatok elvégzése a felszíni vízben.

Az egykori üzemanyag tárolók területén a lőszermentesítést követi a humuszmentés, illetve a jelenleg a területen található betonburkolat bontása és elszállítása. Ez után következik a szennyezett talaj két ütemben történő kitermelése, a közeli depótérre történő szállítása és meghatározott szennyezettségi határértékre történő tisztítása. A tisztított talaj visszahelyezése után ellenőrző monitoring vizsgálatok elvégzésére kerül sor.

 

 

Ütemterv:

Tavak területe:

 • munkaterület átadása: 2019. január
 • cserjeirtás, lőszermentesítés: 2019. február-március
 • fajmentés: 2019. május-június
 • szikkasztótér építése: 2019. június
 • tavak kotrása: 2019. június-augusztus
 • szikkasztott iszap elszállítása, szikkasztótér elbontása: 2019. augusztus
 • mentett állatok visszatelepítése: 2019. augusztus-szeptember
 • levonulás, munkaterület visszaadása: 2019. szeptember-október

 

Üzemanyag tárolók területe:

 • munkaterület átadása: 2019. január
 • cserjeirtás, lőszermentesítés: 2019. február-március
 • betonburkolat bontása és elszállítása: 2019. május-június
 • monitoringkutak létesítése: 2019. június
 • depónia kialakítása: 2019. június-július
 • szennyezett talaj kitermelése, kezelése (2 ütemben): 2019. július-2021. április
 • depónia elbontása: 2021. április-május
 • levonulás, munkaterület visszaadása: 2021. július-augusztus

Szólj hozzá!

Olvastad már?

Vége az éjszakai pia vásárlásnak

A város korlátozza az éjszakai szeszes ital árusítást a boltokban, a város egyes…

Május 25-től újraindul a személyes ügyfélfogadás a hivatalban

Május 25-től újraindul a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban.

Hibrid autóval segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját a Suzuki

A Magyar Suzuki Zrt. számára kiemelten fontos, hogy támogassa az esztergomi régióban működő …

© 2017-2020. igom.hu | Impresszum | hello@igom.hu